Velodyne 10 inch Refoam Kit (F10-5) Velodyne 10 inch Refoam Kit (F10-5)
Fits F-1000-B and many more. A - O.D. of the surround = 9.75" B - Roll ends = 8.875" C - O.D. of the cone = 7.75" D - I.D. of the surround = 7.125"
$14.95
Velodyne 8 inch Refoam Kit (F8-1) Velodyne 8 inch Refoam Kit (F8-1)
Fits VA8100X, VLF-810 and many more. A - O.D. of the surround = 7.625" B - Roll ends = 7" C - O.D. of the cone = 5.875" D - I.D. of the surround = 5.25"
$11.95
Velodyne 12 inch Refoam Kit (F12-12) Velodyne 12 inch Refoam Kit (F12-12)
Fits ULD-12, F-1200, S-1200 and many more. A - O.D. of the surround = 11.625" B - Roll ends = 10.625" C - O.D. of the cone = 9.25" D - I.D. of the surround = 8.5"
$14.95
Velodyne 15 inch Refoam Kit (F15-9) Velodyne 15 inch Refoam Kit (F15-9)
Fits FSR15, ULD-15, F-1500 and many more. A - O.D. of the surround = 14.5" B - Roll ends = 13.685" C - O.D. of the cone = 12" D - I.D. of the surround = 11.313"
$19.95
Velodyne 18 inch Repair Kit (C18-1) Velodyne 18 inch Repair Kit (C18-1)
Fits ULD-18. A - O.D. of the surround = 17" B - Roll ends = 16" C - O.D. of the cone = 14" D - I.D. of the surround = 13"
$29.95
Item added to cart View Cart Checkout